Хигиенно значение и оценка на месото, рибата и изделията от тях. Хранителни мазнини

Месо
Птиче месо
Вътрешни органи (субпродукти) - черен дроб, бъбреци, черва
Местни продукти (колбаси, консерви)
Риба и рибни продукти
Хигиенна оценка на месо
Експертиза:
Хранителни мазнини

 

---