Физическо и Нервно-психическо развитие на детето

Физическо развитие (ФР)

ФР включва не само количествените, но и качествените изменения (съзряването). ФР е отражение на влиянието на множестно факори ( биологични, социално-икономическии др). Растежът е аболен процес и е резултат от хипертрофия и хиперплация. Различните видове клетки и тъкани растат неравномерно и съзряват по различно време.

Показатели за оценка на физическото р-тие
 1. показатели на растежа
  • ръст и растежна скорост
  • телесна маса
  • обиколка на главата и гърдите
  • пропорции на тялото
 2. показатели на съзряването
  • костна възраст
  • дентиция
  • пубертет (полово съзряване)
Ръст и растежна скорост

Ръста е най-важния показател за оценка на растежа, защото се определя преди всичко от влиянието на ендогенните фактори. Най-точно преценка за ръста се прави по номограми.

Фази на растежа:

 

Ориентирвоъчно определяне на ръста: Кърмаче – Ръст при раждането + (брой месеци х2); След 1г.в. = ръст на 1г + (годините х 6)

Телесна маса

Кривата на теглото е по-непостоянна виличина от тази на ръста, защото се влияе предимно от екзогенни фактори. Определя се по номограми.

Ориентировъчно определяне на теглото след 1г.в.:  Тегло = тегло на 1г + (годините х2)

Хармоничност на растежа

Pастежа е хармоничен, когато паказателите за растеж и развитие съответстват на нормите за възрастта.

Акцелерация

Явление на увеличаване на средните стойности на ръста и и теглото при раждане, на ускорени темпове на растежи развитие с по-висок окончателен ръст и по-ранно полово развитие, ускорено НПР.

Причини - хипотези

Нервно-психическо р-тие (НПР)

Фактори, които оказват влияние в/у НПР
 1. анатомична и функционална цялост на НС
 2. правилно развитие след раждането
 3. социална среда

Показатели за оценка на НРЗ (нормално, изоставащо, изпреварващо)

 1. двигателна активност
 2. говорна ф-я
 3. сетивни ф-ии
 4. емоции и социално поведение
 5. игрова активност
Новородено
9-10м
11-12м

 

---