Антидепресанти

Генерично име

Търговски марки

форми

Обичайна доза

Amitritylin

Amitritylin

tab.25 mg

до 300 mg

Imipramin

Physioforin

tab.25 mg

до 300 mg

Clopramin

Anafrenil

tab.25 mg

до 250 mg

Maprotylin

Ludiomil

tab.25 mg

до 300 mg

Mianserin

Mianserin

tab.30 mg

до 90 mg

Fluoxamin

Fevarin

tab.50 mg

до 300 mg

Fluoxetin

Prozac

tab.20 mg

до 60 mg

Moclobemid

Aurorix

tab.150 mg

до 600 mg

Tianeptin

Coaxil

tab.12.5 mg

до 37.5 mg

NB! Не се спират рязко има симптом на отнемане

Трициклични антидепресанти

Механизъм на действие

SSRI (селективни инхибитори на re-uptake на серотонин)

НЛР

NRI (инхибитори на re-uptake на норадреналин)
SNRI (инхибитори на re-uptake на норадреналин и серотонин)
NASA (комбинация от норадреналинови и серотонинови антагонисти
SARI (серотонинов антагонист и инхибитор на серотониновия re-uptake)
MAOi (инхибитори на моноаминОКСИДАЗАТА)

Според една от теориите депресията се дължи на недостиг на моноамините. Използват се вече много рядко тий като имат малка ефективност и НЛР.

Показани са при атипична депресия (която не се повлиява от друго лечение); булимия; агорафобия (от тревожните разтройства)

 

---