Заболявания на езика

Ankyloglossia

Macroglossia

Microglossia

Glossitis

На хирургично лечение подлежат

Преканцерози

Тумори

 

---