Заболявания на гръбначния стълб

Гръбначно – мозъчни тумори

Според локализацията си биват:

Ектрамедуларни тумори

Клиника

Неуловимо, олигосимптомно начало и бавна прогресия

Интрамедуларни тумори

Най-редките! Млада възраст!

Също неуловимо, олигосимптомно начало и бавна прогресия

Тумори на гръбначния стълб

Класификация

Първични

Метастатични – МНОГО ПО-ЧЕСТИ. В НАПРЕДНАЛА ВЪЗРАСТ

Доброкачествени – ИЗВЪНРЕДНО РЕДКИ!

Злокачествени

Метастатични тумори

Клиника

ДД

Заболявания на гр. м. коренчета, на плескуси и периферни нерви

Етиология на радикулопатиите

С напредване на възраста настъпват дегенеративни промени на дисковете – нарушава се храненето на диска, настъпва дехидратация и фиброза, намалява височината на диска, развиват се сублуксации на интервертебралните стави, хипертрофират легаментите, артрозни промени и остеофитоза. Anulus fibrosus също се променя – образуват се фисури. Това довежда до разкъсването му (най-често по задната част) и nucleus pulposus пролабира към гръбвначния канал. Този пролапс се нарича дискова херния. По-лек вариянт е т.нар. дискова протрузия - nucleus pulposus избутва аnulus fibrosus към спиналния канал.

Дисковия пролапс (херния) бива:

Най-честити дискови хернии

В шийната област началото е постепенно и започва с гловоболие, световъртеж.

В лумбалната област обикновено -  остро, най-често след физическо усилие (вдигане на тежести):

Лумбална дискова ферния
Цервикална дискова херния

С7 коренче – латерална дискова херния на ниво С6 – С7

ДД  

Предни и предно странични дискови хернии
Медианни дискови хернии в шийно-торакален отдел
Латерални дискови хернии
Лечение

Консервативно

Оперативно

Оперативни резултати – над 90% се постига изчезване или намаляване на болката. Повлиява се неврологичния дефицит като това завизи от давността и тежестта на компресията.

Спинална стеноза

Лумбална спинална стеноза

Спондилолистеза

Разместване на телата на прешлените един спрямо друг – напред, назад, странично.

Видове

Степени – от І до ІV

КК

Оперативно Ле

---

 

---