Възпалителни заболявания на главния мозък

Менингити - класификация

Според етиологията
Според протичането
Според патолологичната находка

Енцефалит и енцефаломиелит - класификация

Според етиологията
Според протичането
Според патолологичната находка

Мозъчен абсцес

Определение

Гнойни възпалетелни огнища, разположени в мозъчния паренхим. Съдържат некротичен център с обилен гноен ексудат и ограничен от възпалителна капсула.

Етиология
Патогенеза
Патология

Първоначално се развива некроза на мозъчния паренхим в мястото на инвазия, заобиколена от възпалителен инфилтрат и фокален оток. След 1-2с абсцесния център се изпълва с гной, периферно започва пролиферация на фибробласти с образуване на гранулационна тъкан. Така се оформя абсцесната капсула.

КК
Диагноза
ДД
Лечение
Прогноза

Туберкулозен лептоменингит

Определение

Подостро или хронично протичане. Най-често при малки деца, алкохолици и ИДС. Разпространението на инфекцията е по кръвен или лимфен път при ранна или късна дисеминация.

Патология

По хода на кръвоносните съдове се виждат милиарни туберкули. Развива се мозъчен оток, хидроцефалия и мозъчно вклиняване. Мозъчни инфакти поради тромбозиране на съдовете. При хронифициране масивни сраствания, особено по базата на мозъчните обвивки с обхващане на коренчетата на ЧМН.

КК
Параклиника - ликворен синдром
Лечение

Туберкулостатично – до негативен ликворен Сд

Усложнения

Спондилодисцит и епидурален спинален абсцес

Етиопатогенеза
КК

Лечение

Мозъчна ехинококоза

2%
Етиология и патогенеза

Ларвената форма на Кучешката тения. Човека и тревопасните животни са междинен гостоприемник. В стомаха зародишите се освобождават от обвивките си и по кръвен или лимфен път се разпространяват в тялото и образуват кисти. По хода на венозната кръв (от червата) най-често остават в черния дроб, оттам през сърцето в белия дроб, а чрез артериалната кръв могат да се загнезтят навсякъде.

Патология

Ехинококовите кисти имат дебела хитинова обвивка, изпълнена с желатинозна материя съдържаща паразита. Кистите най-често се развиват в хемисферите на крайния мозък - в района на кръвоснабдяването на a. cerebri media, под кората.

КК
Диагноза
Лечение

Мозъчна цистицеркоза

Най-честата паразитна невроинфекция - Ларвената форма на Свинската тения.

Токсоплазмоза

Toxoplasma gondii - инхалиране на ларвената форма от котки. Най-често  – мозък, миокард, скелетни мускули. ИДС

Лечение – Консервативно

HIV

Първична инфекция
Латентна фаза
СПИН – свързан комплекс
СПИН на ЦНС ( HIV + опортюнистични инфекции)

 

---